FAQs Complain Problems

भारत लगायत बिभिन्न मुलुक वाट स्वदेश फर्किन चाहने ब्यक्तिहरुको विवरण संकलन फारम

यस विश्कृव महामारि(कोभिड-१९) को जोखिम पुर्ण अवस्थामा भारत लगायत अन्य मुलुकमा राहेका आफ्ना नागरिक (जोरायल गाउँपालिका भित्र स्थाइ बसोवास भएका) लाई स्वदेश फिर्ता हुन चाहेमा यस फारममा सहि विवरण भरि सहयोग गरिदिनु होला.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj7buSrUeQucDyZi-VNsuARFtF0yQYN74o4dRlxOLdXtK0iA/viewform

आर्थिक वर्ष: