FAQs Complain Problems

ग्यालरी

आ.ब.२०७८/०८९ को निति कार्यक्रम तथा बजेट सार्बजानिकरण कार्यक्रम -२०७८/०३/१०

मिति: 06/25/2021 - 15:52
, , , , , , , ,

जोरायल गाउँपालिका अन्व्यतर्गतका वडा कार्यालयमा कार्यरत वडा सचिवहरु व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्तापन सुचना प्रणाली (VERSP-MIS) सम्बन्धी तालिममा ।

मिति: 02/01/2019 - 01:49

भौगोलिक रुपमा सुगम भयता पनि विभिद सेवा सुबिधा वाट दुर्गम क्षेत्र मानिएको जोरायल गाउँपालिकामा इन्टरनेट सेवा संचालन मा आएको छ | गाउँपालिका को आफ्नै लगानीमा ३ ठाउँमा रिले स्टेशन राखेर जोरायल गाउँपालिकामा इन्टरनेट सेवा संचालनमा आएको हो | इन्टरनेट सेवा वाट दूर दराजमा रहेको जोरायल गाउँपालिकामा अहिले इन्टरनेट सेवा संचालन भएपछी गाउँपालिका को काम काज मा पनि टेवा पुग्ने आशा गरिएको छ | फोन सेवा समेत नपुगेको जोरायलमा इन्टरनेट सेवा पुगे पछी यहाका कर्मचारी तथा सर्बसाधारण हर्षित भएका छन् | साथै गाउँपालिका भित्रका ३ वटा वडाहरु २ नं वडा छतिवन, ४ नं वडा लक्ष्मीनगर र ३ नं वडा सरस्वतीनगरमा समेत इन्टरनेट सेवा स

मिति: 06/26/2018 - 11:05
Router , ,
मिति: 04/30/2018 - 17:50
तालिममा सहभागी सुचना प्रबिधि अधिकृतहरु