FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

ग्यालरी

लघु उद्यम सम्बन्धी अध्ययन अवलोकन भ्रमण २०८०

विकासका लागि परिवर्तन चाहिन्छ तसर्थ विकास यथास्थितिमा आउने सकारात्मक परिवर्तन नै विकास को महत्वपूर्ण सूचक हो। देशको राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक ,सामाजिक तथा सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक आदि पक्षको सकारात्मक परिवर्तन विकास हो । कुनै पनि विकासका लागि प्रयाप्त पुँजी, श्रम शक्ति र प्राविधिक ज्ञान सिपको आवश्यकता पर्दछ । प्राविधिक ज्ञानसीप विना कुनै पनि विकासका पाईलाहरु अगाडी बढ्न सक्दैनन् ।

मिति: 05/09/2023 - 04:09
, , , , , ,

आ.ब.२०७८/०८९ को निति कार्यक्रम तथा बजेट सार्बजानिकरण कार्यक्रम -२०७८/०३/१०

मिति: 06/25/2021 - 15:52
, , , , , , , ,

जोरायल गाउँपालिका अन्व्यतर्गतका वडा कार्यालयमा कार्यरत वडा सचिवहरु व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्तापन सुचना प्रणाली (VERSP-MIS) सम्बन्धी तालिममा ।

मिति: 02/01/2019 - 01:49

Pages