FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०।०८१ को १-६ नं. वडामा प्रथम किस्ताबाट दर्ता भएका लाभग्राहीहरुको विवरण ८०/८१ Tuesday, September 26, 2023 - 16:10 PDF icon नयाँ २०८०८१.pdf
आ.व. २०८०।०८१ को ६ नं. वडामा नविकरण भएका लाभग्राही र प्रथम किस्ता भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको विवरण ८०/८१ Tuesday, September 26, 2023 - 16:08 PDF icon Ward6.pdf
आ.व. २०८०।०८१ को ५ नं. वडामा नविकरण भएका लाभग्राही र प्रथम किस्ता भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको विवरण ८०/८१ Tuesday, September 26, 2023 - 16:02 PDF icon Ward5.pdf
आ.व. २०८०।०८१ को ४ नं. वडामा नविकरण भएका लाभग्राही र प्रथम किस्ता भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको विवरण ८०/८१ Tuesday, September 26, 2023 - 15:58 PDF icon Ward4.pdf
आ.व. २०८०।०८१ को ३ नं. वडामा नविकरण भएका लाभग्राही र प्रथम किस्ता भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको विवरण ८०/८१ Tuesday, September 26, 2023 - 15:51 PDF icon Ward3.pdf
आ.व. २०८०।०८१ को २ नं. वडामा नविकरण भएका लाभग्राही र प्रथम किस्ता भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको विवरण ८०/८१ Tuesday, September 26, 2023 - 15:47 PDF icon Ward2.pdf
आ.व. २०८०।०८१ को १ नं. वडामा नविकरण भएका लाभग्राही र प्रथम किस्ता भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको विवरण ८०/८१ Tuesday, September 26, 2023 - 15:32 PDF icon Ward1.pdf
सामाजिक सुरक्षाको भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको अभिलेख ७९/८० Wednesday, January 25, 2023 - 12:08 PDF icon सामाजिक .pdf