FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
तेज बहादुर खत्री शिक्षा अधिकृत शिक्षा teju.abiral@gmail.com 9848765289
हरिश खड्का सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि khadkaharish555@gmail.com 9848542637
नरेश कुमार भट्ट इन्जिनियर प्राविधिक naresh.bhatt42@gmail.com 9865746466
बाबुराम दाहाल सव इन्जिनियर प्राविधिक 9868706673
निर्मल बहादुर भाट सव ओभरसियर प्राविधिक 9749152215
चन्द्र सिह ऐडी अधिकृत छैठौं प्रशासन chandraaidi24@gmail.com 9858427654
रबिन्द्र कुमार साउद कम्प्युटर अपरेटर सूचना प्रविधि, प्रशासन saudg4532@gmail.com 9868774532
बबिता रावत लेखा अधिकृत लेखा babitarawat96@gmail.com 9862458299
प्रेम राज जोशी लेखापाल लेखा premjoshi5777@gmail.com 9848461716
गोबिन्द बाहादुर बिष्ट स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य bistagovinda.123@gmail.com 9864603252
योगेन्द्र प्रशाद मण्डल स्वास्थ्य सह-संयोजक स्वास्थ्य yogendramandal.123@gmail.com 9868561767
सुरेन्द्र शाह सव इन्जिनियर प्राविधिक surendrashah372@gmail.com 9868541672
लक्ष्मण पुन मगर एम.आइ.एस. अपरेटर पञ्जिकरण शाखा 9864620332
नन्दन सिंह धामी सहायक स्तर पाचौं प्रशासन, वडा सचिव 9848780769
अमृत कुमार ओली प्राविधिक सहायक शिक्षा 9849808579
कल्पना मडै कानुनी सल्लाहकार न्याय 9848641344
लिला देउवा मल्ल कार्यालय सहयोगी लेखा
पुजा मडै कार्यालय सहयोगी प्रशासन 9865831314
रमेश मल्ल कार्यालय सहयोगी स्वास्थ्य 9865867418
पवन कुमार शाहु खेलकुद प्रशिक्षक खेलकुद
हेमा कुमारी कपड्याल सहायक स्तर पाचौं प्रशासन फाँट kapadelhema@gmail.com 9848630535
नरेन्द्र सिं ठगुन्ना प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत प्रशासन hthagunna123@gmail.com 9749118051
शेस नगरकोटी अ. सब-ईन्जिनियर वडा प्राविधिक alleenjejunecresta@gmail.com 9848889988