FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद ईमेल फोन नं फोटो
गणेश दत्त भट्ट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत bhattganesh2028@gmail.com 9749962412
तेज बहादुर खत्री शिक्षा अधिकृत teju.abiral@gmail.com 9848765289
चन्द्र सिंह ऐडी अधिकृत छैठौं chandraaidi24@gmail.com 9858427654
गोबिन्द बहादुर बिष्ट स्वास्थ्य संयोजक bistagovinda.123@gmail.com 9864603252
नरेश कुमार भट्ट इन्जिनियर naresh.bhatt42@gmail.com 9865746466
धर्म राज जोशी सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत joshidm99@gmail.com 9865963555
कल्पना मडै कानुनी सल्लाहकार 9848641344
डम्मर बहादुर बोहरा कार्यक्रम अधिकृत (बाल संरक्षण) boharadammar16@gmail.com 9848858697
नन्दन सिंह धामी सहायक स्तर पाचौं 9848780769
हेमा कुमारी कपड्याल सहायक स्तर पाचौं kapadelhema@gmail.com 9848630535
सुरेन्द्र शाह सव इन्जिनियर surendrashah372@gmail.com 9868541672
अमर बहादुर थापा आन्तरिक लेखा परिक्षक ९८४४८६६४९७
रोशन चौधरी कम्प्युटर अपरेटर rcparela@gmail.com 9848580140
अमृत कुमार ओली प्राविधिक सहायक 9849808579
योगेन्द्र प्रशाद मण्डल स्वास्थ्य सह-संयोजक yogendramandal.123@gmail.com 9868561767
बाबुराम दाहाल सव इन्जिनियर 9868706673
चन्द्रदेव ओझा सहायक स्तर पाचौं ९८४८४९७११८
लिला मगर सि. अनमी 9865661989
मान बहादुर राना प. स्वा. प्रा. ९८५८४२३१७८
सुरत बादी ना. प. स्वा. प्रा. ९८६७३६९११८
गायत्री जोशी सहायक चौँथो ९८४८२२१०४२
बिक्रम महत सहायक चौँथो ९८४९०७७२७८
विनोद रजवार सहायक चौँथो ९८४८४९७११८
शेष नगरकोटी अ. सब. ईन्जिनियर ९८४८८८९९८८
ईन्द्र खाती अ. सब. ईन्जिनियर ९८६८७०३९४९
सुुरेश बहादुर चन्द खा. पा. स. टे. chand.suren76@gmail.com 9848843582
कृष्ण रावल अ. सब. ईन्जिनियर ९८६५९०५१०२
शंकर बोहरा अ. सब. ईन्जिनियर ९८६८९६९६११
तुलसी पाण्डे सहायक महिला विकास निरिक्षक tulashipanday@gmail.com 9868449047
लक्ष्मण पुन मगर एम.आइ.एस. अपरेटर laxmanpun860@gmail.com 9864620332
पवन कुमार शाहु खेलकुद प्रशिक्षक
दान बहादुर दर्लामी रोजगार सहायक dipendradarlami@gmail.com 9745303179
प्रविन ओझा अमिन ojhaprabin975@gmail.com 9841127469
तुलसि कुमारी भट्ट प्राविधिक सहायक ९८६५८८०००१
शंकर बिष्ट ना. प. स्वा. प्रा. ९८६३११०५२५

Pages