FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यबिधी २०७५ ७५/७६ 05/29/2019 - 13:39 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि.pdf
सामाजिक परिक्षण कार्यबिधी २०७५ ७५/७६ 05/29/2019 - 13:37 PDF icon सामाजिक-परीक्षण-कार्यबिधि-२०७५.pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 05/29/2019 - 13:23 PDF icon गाउँ_विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ ७५/७६ 05/29/2019 - 13:21 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण, कार्यविधि २०७६.pdf
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 05/29/2019 - 13:19 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/29/2019 - 13:16 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 08/10/2018 - 15:40 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि ७५/७६ 08/10/2018 - 15:04 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि.pdf
न्यायिक समिति कार्यबिेधि ७५/७६ 08/10/2018 - 14:08 PDF icon न्यायिक समिति कार्यबिेधि.pdf
सहकारी ऐन ७५/७६ 08/10/2018 - 14:03 PDF icon सहकारी ऐन.pdf

Pages