FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ८०/८१ 03/15/2024 - 10:19 PDF icon जनप्रतिनिधीका आचा_रस_हिता, २०७४.pdf
गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ ८०/८१ 03/15/2024 - 10:18 PDF icon गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि 2078.pdf
करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, २०७७ ८०/८१ 03/15/2024 - 10:15 PDF icon करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
करार खेती प्रर्वद्धन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 03/15/2024 - 10:14 PDF icon करार खेती प्रर्वद्धन कार्यविधि, २०८०-Jorayal.pdf
कन्टिन्जेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७ ८०/८१ 03/15/2024 - 10:13 PDF icon कन्टिन्जेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यविधि 2077.pdf
आधारभुत तथा आवासिय विद्यालय संचालन कार्यविधि, २०७८ ८०/८१ 03/15/2024 - 10:10 PDF icon आवासिय विद्यालय संचालन कार्यविधि २०७८.pdf
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति कार्यविधिको मस्यौदा २०७८ ८०/८१ 03/15/2024 - 10:09 PDF icon अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति कार्यविधिको मस्यौदा २०७८ जोरायल गाउँपालिका डोटी.pdf
गाउँपालिकाबाट विद्यालयलाई शिक्षक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ८०/८१ 03/15/2024 - 10:05 PDF icon ९ शिक्षक अनुदान व्यवस्थापन कार्यबिधि २०७५.pdf
बालविकास कक्षा स्थापना अनुदान वितरण तथा शिक्षक सहजकर्ता छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ८०/८१ 03/15/2024 - 10:04 PDF icon ८ बालविकास कक्षा स्थापना अनुदान वितरण तथा शिक्षक _सहजकर्ता_ ०७५.pdf
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराईने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ८०/८१ 03/15/2024 - 10:02 PDF icon ८ असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध.pdf

Pages