FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सहकारी ऐन, २०७५ ७४/७५ 01/09/2023 - 10:28 PDF icon १ सहकारी ऐन २०७५.pdf
विनियोजन ऐन, २०७९ ७९/८० 07/15/2022 - 09:44 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७९ .pdf
आर्थिक ऐन, २०७९ ७९/८० 07/14/2022 - 20:17 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७९ .pdf
कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधी २०७८ ७८/७९ 11/16/2021 - 17:06 PDF icon कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि ०७८.pdf
राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यबिधी २०७५ ७५/७६ 05/29/2019 - 13:39 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि.pdf
सामाजिक परिक्षण कार्यबिधी २०७५ ७५/७६ 05/29/2019 - 13:37 PDF icon सामाजिक-परीक्षण-कार्यबिधि-२०७५.pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 05/29/2019 - 13:23 PDF icon गाउँ_विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ ७५/७६ 05/29/2019 - 13:21 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण, कार्यविधि २०७६.pdf
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 05/29/2019 - 13:19 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/29/2019 - 13:16 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf

Pages