FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 08/10/2018 - 15:40 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि ७५/७६ 08/10/2018 - 15:04 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि.pdf
न्यायिक समिति कार्यबिेधि ७५/७६ 08/10/2018 - 14:08 PDF icon न्यायिक समिति कार्यबिेधि.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 08/10/2018 - 13:46 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि.pdf
बिनियोजन ऐन ७५/७६ 08/10/2018 - 12:49 PDF icon बिनियोजन ऐन.pdf
जोरायल गाउन्पालिकाको आर्थिक ऐन २०७५/०७६ ७५/७६ 07/24/2018 - 16:19 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf

Pages