FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बजेट पुस्तिका ।

८०/८१ 10/03/2023 - 16:09 PDF icon रातो किताब २०८०-०८१.pdf

आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम (बजेट वक्तव्य)

७९/८० 06/27/2023 - 18:32 PDF icon बजेट बक्तव्य २०८०-०८१.pdf

नीति तथा कार्यक्रम - २०८०/०८१

७९/८० 06/18/2023 - 06:32 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम 080-081.pdf

आ.व. २०७९/८० को बजेट, याेजना तथा कार्यक्रम

७९/८० 07/14/2022 - 18:49 PDF icon आ.व. २०७९८० को बजेट, योजना तथा कार्यक्रम.pdf

उपाध्यक्ष ज्यू द्वारा गाउँ सभामा प्रस्तुत आ.व. २०७९/८० को बजेट

७९/८० 07/14/2022 - 16:56 PDF icon गाउँ सभामा प्रस्तुत बजेट २०७९।०३।१० .pdf

नीति तथा कार्यक्रम-२०७९/०८०

७८/७९ 06/27/2022 - 16:54 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम 2079-080.pdf

आ.व. २०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बक्तव्य

७८/७९ 07/16/2021 - 13:12 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षििक बजेट

७८/७९ 07/16/2021 - 13:02 PDF icon Budget 2078-79.pdf

आ.ब. २०७७/०७८ को जम्मा बजेट !

७७/७८ 07/07/2020 - 11:58 PDF icon Detailed budget

बजेट बक्तब्य

७७/७८ 06/24/2020 - 17:18 PDF icon बजेट बक्तव्य.pdf

Pages