FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

७८/७९

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

राजश्व दाखिला गर्ने सम्बन्धमा ।

नीति तथा कार्यक्रम-२०७९/०८०

आ.व. २०७९/०८० को

नीति तथा कार्यक्रम

स्वयमसेवी गणकहरुको छनौट परिक्षा सञ्चालन हुने वारे सूचना !

गाउँ सभा अधिवेशनमा सहभागी भईदिने वारे सूचना !

गाउँ कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुने वारे सूचना !

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !

दस्तावेज: