FAQs Complain Problems

७८/७९

WASH Plan

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको शुभकामना !

दस्तावेज: 

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

दस्तावेज: 

प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

रोजगार सहायकको नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना !

गरिव घरपरिवारको प्रारम्भिक सूचि सार्बजनिक गरिएको सम्बन्धी सूचना !

गरिव घरपरिवारको प्रारम्भिक सूचि सार्बजनिक गरिएको सम्बन्धी सूचना !

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन(LISA) को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सूचना

स्थानीय तह संस्थगत क्षमता स्वमूल्याङ्कन(LISA) को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सूचना 

दस्तावेज: 

प्राविधिक सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यता सूची प्रकासन गरियको सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: