FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

८०/८१

खसी, बोका, बाख्रा सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

मेलमिलाप सम्बन्धि आधारभूत तालिम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले राजश्व बुझाउने सम्बन्धी सूचना !

रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत हुने सम्बन्धि सूचना ।

एक निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

उद्योगीहरुलाई प्रविधि हस्तान्तरणको लागि शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको बारे ।

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना !