FAQs Complain Problems

८०/८१

आ.व. २०८०/०८१ को वित्तिय प्रगति सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: 

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

आ.व. २०८०/२०८१ को सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

आ.व. २०८०/०८१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: 

सार्वजनिक सुनुवाई हुने सम्बन्धी सूचना !

योग ध्यान तथा सकारात्मक सोच सम्बन्धी कार्यक्रम बारे ।

कार्यपालिकाको बैठकमा सहभागी भईदिने बारे ।

गाउँ सभा अधिवेशनमा उपस्थित भई दिने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: