FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

७९/८०

स्रोत व्यक्तिको काज फिर्ता गरिएको बारे

आ.व. २०७९/८० को बजेट, याेजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बारे

आ.व. २०७९/८० को बजेट, याेजना तथा कार्यक्रम

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना