FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

७७/७८

सार्बजनिक सुनुवाई हुने सम्बन्धी सूचना !

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना !

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: 

समयमै भुक्तानी र पे.फ. गर्ने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

प्लाष्टिकजन्य पदार्थ प्रयोग नगर्ने सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: 

सिपमुलक तालिमका लागि प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !(दोस्रो पटक प्रकाशित)

सिपमुलक तालिमका लागि प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित) !

दस्तावेज: 

सीपमुलक तालिमका लागि प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !

सीपमुलक तालिमका लागि प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: