FAQs Complain Problems

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

सि.नं.

जनप्रतिनिधिको नाम

पद

सम्पर्क नम्बर

कैफियत

दुर्गा दत्त ओझा

अध्यक्ष

९८४८४७८९८८

 

जमुना कुमारी बोहरा

उपाध्यक्ष

९८४८४१८४७९

 

जगत बहादुर मल्ल

१ नं. वडा अध्यक्ष

९८६८५५४३६३

 

बिर बहादुर दर्लामी

२ नं. वडा अध्यक्ष

९८६८१७६९३८

 

नविन ओझा

३ नं. वडा अध्यक्ष

९८४८४९७०५०

 

नन्दराज भट्ट

४ नं. वडा अध्यक्ष

९८६५६२३३५६

 

ध्वज बहादुर देउवा

५ नं. वडा अध्यक्ष

९८६४६३५८४०

 

गणेश बहादुर बोहरा

६ नं. वडा अध्यक्ष

९८६३३५७४३८

 

ईन्द्रा देवी ओली

कार्यपालिका सदस्य

९८४८८००१२८

 

१०

खगिता बि. क.

कार्यपालिका सदस्य

९८६३११०४७८

 

११

खिमा देवी कामी

कार्यपालिका सदस्य

९८६८८९८९७७

 

१२

पम्पा देवी थापा

कार्यपालिका सदस्य

९७६६९९९४२३

 

१३

लाल बहादुर सार्की

कार्यपालिका सदस्य

९८६४६३५८२१

 

१४

सविना बि. क.

कार्यपालिका सदस्य

९८६०६२७३८०

 

 

१५

गम बहादुर खत्री

१ नं. वडा सदस्य

९८४८७०८५०३

 

१६

दल बहादुर थापामगर

१ नं. वडा सदस्य

९८४८६२४३४५

 

१७

लक्ष्मी देवी कामी

१ नं. वडा सदस्य

९८६५७१९६१०

 

१८

दिपक बहादुर साउँद

२ नं. वडा सदस्य

९८६६८६५४१२

 

१९

नाक्पु थापा

२ नं. वडा सदस्य

९८४८८४६३७७

 

२०

मिना देवी कामी

२ नं. वडा सदस्य

९८६५७९८४९०

 

२१

हिरा देवी कडाल

२ नं. वडा सदस्य

९८६५८६७३१७

 

२२

चक्र बहादुर साउँद

३ नं. वडा सदस्य

९८६८४४५६६९

 

२३

संगिता देवी सार्की

३ नं. वडा सदस्य

९८४९९७७६१३

 

२४

बिर वहादुर मगर

३ नं. वडा सदस्य

९८६६२३८६१९

 

२५

दिपा कुमारी खड्का

३ नं. वडा सदस्य

९८६८५५४३८६

जि.स.स. डोटीमा मनोनित

२६

बल बहादुर ओली

४ नं. वडा सदस्य

९८६५६९७७५५

 

२७

योगेन्द्र गुरुङ

४ नं. वडा सदस्य

९८६०६२९४४५

 

२८

दिपा देवी सार्की

५ नं. वडा सदस्य

९७४८८७७७१३

 

२९

बसन्त बहादुर देउवा

५ नं. वडा सदस्य

९८४७१४९६१९

 

३०

बसन्ता देवी भट्ट

५ नं. वडा सदस्य

९८४६२६३९७६

 

३१

सोपान सिं बोहरा

५ नं. वडा सदस्य

९८४८४३१४७१

 

३२

कलावती ऐर

६ नं. वडा सदस्य

९८४८८०२८७६

 

३३

खेम साउँद

६ नं. वडा सदस्य

९८६८८००८५८

 

३४

यज्ञ साउँद

६ नं. वडा सदस्य

९७४१८८६३८५