FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

सूचना तथा समाचार

स्रोत व्यक्तिको काज फिर्ता गरिएको बारे

आ.व. २०७९/८० को बजेट, याेजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बारे

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना

मृगौला प्रत्यारोपण, डायलाईसिस गराई रहेका, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीहरुलाई औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराईने सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: 

उपभोक्ता समिति गठन गरी जानकारी पठाउने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार भई कानूनले तोकेको समयावधी ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारहरुका नाउमा ७ दिनभित्र सफाई सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धी निर्वाचन आयोग, नेपालको जरुरी सूचना ।

दस्तावेज: 

सूचना प्रविधि अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।।।

दस्तावेज: