FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

सूचना तथा समाचार

स्रोत व्यक्तिको काज फिर्ता गरिएको बारे

आ.व. २०७९/८० को बजेट, याेजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बारे

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना

भू-उपयोग क्षेत्र परिवर्तनका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

जग्गाको कित्तागत विवरण रुजु गर्ने सम्बन्धी सूचना !

गाउँ सभाको विशेष अधिवेशनमा उपस्थित भई दिने सम्बन्धमा ।

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना !!!