FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्रोत व्यक्तिको काज फिर्ता गरिएको बारे

आ.व. २०७९/८० को बजेट, याेजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बारे

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना

लेखापरीक्षक छनौट गरिएको सम्बन्धमा ।

बगर खेती कार्यक्रमका लागि जग्गा लिजमा आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !

कार्यपालिकाको बैठकमा सहभागी भईदिने बारे ।

सम्बन्धित वडा कार्यालयहरुमा विवरण उपलब्ध गरिदिन हुन ।