FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्रोत व्यक्तिको काज फिर्ता गरिएको बारे

आ.व. २०७९/८० को बजेट, याेजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बारे

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन र लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: 

लिखित परिक्षाको पाठ्यक्रम सम्बन्धमा ।

राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्डमा सहभागी गराईदिने सम्बन्धमा ।

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा सहभागी भईदिने बारे।

दस्तावेज: