FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation For Electronic Bids

कवाड कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना !

दस्तावेज: 

प्राकृतिक स्रोत ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सूचना (ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा)

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना !

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना !

दस्तावेज: 

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: 

खरिद कार्यमा सहभागी हुन सूचिकृत हुने सूचना!

जोरायल गाउँपालिकाको खरिद कार्यमा सहभागी हुन सूचिकृत हुने सूचना!

Invitation for Bid

Invitation for Bid

दस्तावेज: 

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: