FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

जोरायल गाउँ सभाको बाह्रौ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री जमुना कुमारी बोहरा रोकाया २०७९/०३/१०