FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

आ.व. २०८०\०८१ को लागि गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिच भएको कार्य सम्पादन सम्झौता ।